56553750 siwy18-12@o2.pl
Snekkern Botnen Entreprenør

6 tegn på at du bør bytte vinduer – Ta helsesjekken!

Oppdatert: 2019-09-19 13:16:17
Publisert: 2019-09-21 18:10:36
Dårlige vinduer er ofte den største synderen når det kommer til husets isoleringsevne. Selv om vinduene utgjør bare 5 til 10 prosent av husets ytterflate, kan de utgjøre førti prosent av varmetapet fra boligen ifølge Enova. Ønsker du å redusere strømutgiftene, er utskifting av eldre vinduer en god investering. I tillegg kan det lønne seg å etterisolere boligen.

Kan du svare ja på ett eller flere av punktene nedenfor, bør vinduene skiftes i boligen din.
❑ Vinduene er eldre enn 20 år
❑ Vinduet er punktert
❑ Det er trekk fra vinduet
❑ Vinduet har råteskade
❑ Vinduene inneholder miljøgiften PCB
❑ Det dugger på

Kilde: Fjerdingstad